Når du investerer i ejendomme med Actus

Som investor i Actus er du en del af et interessefællesskab.

Du investerer sammen med Actus i enten selskaber med én ejendom pr. selskab. Eller i vores Family Office investering, som er flere ejendomme og større porteføljer.

Vores fælles mål er et attraktivt afkast.

Hovedparten af vores medinvestorer har investeret sammen med os i mange år, og har indskudt kapital i adskillige af vores projekter.

Når du investerer i ejendomme med Actus

Som investor i Actus er du en del af et interessefællesskab.

Du investerer i en eller flere ejendom-
me sammen med Actus.

Vores fælles mål er et attraktivt afkast.

Hovedparten af vores medinvestorer har investeret sammen med os i man-
ge år, og har indskudt kapital i adskil-
lige af vores projekter.

NY INVESTOR HOS ACTUS

. . .

Vi byder gerne nye investorer velkommen i Actusfællesskabet.

I dine overvejelser om at placere en del af din portefølje i fast ejendom, er det altid klogt at diskutere omfang og fordeling med dine rådgivere. ​

Tre trin til at blive medinvestor i Actus

Vi har et uformelt og tæt forhold til vores investorer.

Har du spørgsmål, kan du ringe eller maile og få svar med det samme.

Flere kigger ind til endnu en kop kaffe.

De møder holder vi meget af. Du er selvfølgelig også velkommen.

NÅR DU HAR INVESTERET

. . .

Når du har tegnet dig for køb i et projekt, skal du sende din økonomiske dokumentation til den bank, som er långiver i sagen.

Efter at alle investorer er godkendt, afholder vi inden for tre måneder en generalforsamling i selskabet. Her orienterer vi om handlens gennemførelse, hjemtagelse af lån og endelige priser.

Hvert forår afholder vi ordinær generalforsamling, hvor der aflægges årsrapport og vælges bestyrelse.

Som investor modtager du årligt et rullende 10-års budget baseret på det realiserede regnskab.

NÅR DU HAR INVESTERET

. . .

Når du har tegnet dig for køb i et projekt, skal du sende din økonomiske dokumentation til den bank, som er långiver i sagen.

Efter at alle investorer er godkendt, afholder vi inden for tre måneder en generalforsamling i selskabet. Her orienterer vi om handlens gennemførelse, hjemtagelse af lån og endelige priser.

Hvert forår afholder vi ordinær generalforsamling, hvor der aflægges årsrapport og vælges bestyrelse.

Som investor modtager du årligt et rullende 10-års budget baseret på det realiserede regnskab.

DRIFT OG ADMINISTRATION

Vi passer godt på vores fælles investeringer

. . .

Alle Actus’ selskaber har uden undtagelse valgt os til at administrere investeringerne.

Det er vi stolte af.
At blive udpeget til administrator er en ubetinget tillidserklæring.

Det er investorernes garanti for, at vi administrerer, som var ejendommene vores egne. For de er vores egne – i fællesskab med vores øvrige investorer.

Administrationsopgaven handler ikke kun om den daglige drift, der vedrører lejere, regnskaber, bogholderi og vedligehold, men også om konkret vurdering af investeringen.

Vi analyserer løbende, hvornår det er optimalt at sælge ejendommen.

Når vi vurderer, at tiden er rigtig for exit, bringer vi vores anbefaling videre til bestyrelsen i det pågældende selskab med et oplæg til beslutning.

Når en ejendom skal ombygges eller renoveres, varetager Actus Administration A/S kontakt til tekniske rådgivere, entreprenører og om nødvendigt tilrettelæggelse af finansiering.

DRIFT OG ADMINISTRATION

Vi passer godt på vores fælles investeringer

. . .

Alle Actus’ selskaber har uden undtagelse valgt os til at administrere investeringerne.

Det er vi stolte af.
At blive udpeget til administrator er en ubetinget tillidserklæring.

Det er investorernes garanti for, at vi administrerer, som var ejendommene vores egne. For de er vores egne – i fællesskab med vores øvrige investorer.

Administrationsopgaven handler ikke kun om den daglige drift, der vedrører lejere, regnskaber, bogholderi og vedligehold, men også om konkret vurdering af investeringen.

Vi analyserer løbende, hvornår det er optimalt at sælge ejendommen.

Når vi vurderer, at tiden er rigtig for exit, bringer vi vores anbefaling videre til bestyrelsen i det pågældende selskab med et oplæg til beslutning.

Når en ejendom skal ombygges eller renoveres, varetager Actus Administration A/S kontakt til tekniske rådgivere, entreprenører og om nødvendigt tilrettelæggelse af finansiering.

Mød tre investorer

. . .

Actus kender ejendomsmarkedet rigtig godt.

Actus er eminente til at finde attraktive ejendomme med en størrelse, der ikke konkurrerer med de største investorer i landet, men som har et potentiale. Det formår Actus at udnytte. De kender markedet indgående og holder sig til deres corebusiness.

Jeg har fuld tillid som investor, fordi Actus drifter ejendommene på forbilledlig vis. De udviser omhu og holder os investorer velinformerede.

Det er svært at sige noget om Actus, som ikke er positivt.”

Kirsten Uhrenholt​

Ejendomsadministrator og -ejer.
Medinvestor i fem Actusprojekter.

Actus er grundig med alle detaljer.

Actus skaber værdi, fordi de ikke alene mestrer at time de to største beslutninger i en investering, nemlig køb og salg. De er også dygtige til at udvikle og drifte ejendommene, hvilket rummer mange små beslutninger, der har stor indflydelse på afkastet.

Kombinationen af kompetence og købmandskab er Actus’ største force.”

Claus Bruun Rasmussen​

Virksomhedsmægler.
Medinvestor i +20 Actusprojekter.

Actus har stor respekt for investorernes penge.

Jeg fik Actus anbefalet af folk i branchen i 2016. Mit mål var 10 procent i afkast, men det er gået langt bedre.

Actus har min fulde tillid, fordi jeg har erfaret, at de tænker langsigtet, og ikke bare buldrer frem for at jagte en hurtig gevinst.

Som investor er man tæt på investeringen – dialogen er meget åben. De få gange, hvor noget er gået anderledes end beskrevet i prospektet, er Actus hurtig til at finde løsninger og inddrage os.”

Bo Kristensen

Medstifter af Normal.
Medinvestor i +15 Actusprojekter.

Mød tre investorer

. . .

Actus kender ejendomsmarkedet rigtig godt.

Actus er eminente til at finde attraktive ejendomme med en størrelse, der ikke konkurrerer med de største investorer i landet, men som har et potentiale. Det formår Actus at udnytte. De kender markedet indgående og holder sig til deres corebusiness.

Jeg har fuld tillid som investor, fordi Actus drifter ejendommene på forbilledlig vis. De udviser omhu og holder os investorer velinformerede.

Det er svært at sige noget om Actus, som ikke er positivt.”

Kirsten Uhrenholt​

Ejendomsadministrator og -ejer.
Medinvestor i fem Actusprojekter.

Actus er grundig med alle detaljer.

Actus skaber værdi, fordi de ikke alene mestrer at time de to største beslutninger i en investering, nemlig køb og salg. De er også dygtige til at udvikle og drifte ejendommene, hvilket rummer mange små beslutninger, der har stor indflydelse på afkastet.

Kombinationen af kompetence og købmandskab er Actus’ største force.”

Claus Bruun Rasmussen​

Virksomhedsmægler.
Medinvestor i +20 Actusprojekter.

Actus har stor respekt for investorernes penge.

Jeg fik Actus anbefalet af folk i branchen i 2016. Mit mål var 10 procent i afkast, men det er gået langt bedre.

Actus har min fulde tillid, fordi jeg har erfaret, at de tænker langsigtet, og ikke bare buldrer frem for at jagte en hurtig gevinst.

Som investor er man tæt på investeringen – dialogen er meget åben. De få gange, hvor noget er gået anderledes end beskrevet i prospektet, er Actus hurtig til at finde løsninger og inddrage os.”

Bo Kristensen

Medstifter af Normal.
Medinvestor i +15 Actusprojekter.

CASES

Fem udvalgte cases

Vil du vide mere?

Vi byder gerne nye investorer velkommen