Messinavej, København

Butiks- og boligejendom på Amager.

Ejendommen var nødlidende efter finanskrisen, da Actus købte den sammen med syv medinvestorer i 2012.

Straks efter overtagelsen påbegyndte vi renoveringer af lejlighederne, efterhånden som de blev ledige.

Efter tre års projektering blev der i efteråret 2020 givet byggetilladelse til 1.000 m2 boliger på grunden.
Byggeretten blev overdraget til køber, som en del af handlen, da vi solgte ejendommen i 2021.

Resultater

0 mio. kr.
Oprindelig kapitalindskud:
0 mio. kr.
Samlet udlodning til investorkredsen efter salget: